Nájdeš nás aj na:

ZOO

Aké máme sovy na Slovensku? Ukážeme ti ako ich rozpoznáš

Aké máme sovy na Slovensku? Ukážeme ti ako ich rozpoznáš

Starovekí Gréci zobrazovali sovu spoločne s bohyňou múdrosti Pallas Aténou. Možno aj preto je v Európe dodnes považovaná za symbol múdrosti. Sovy žijú najmä nočným, tichým a skrytým spôsobom života. Prispôsobili tomu aj svoje zmysly. Typickým znakom všetkých druhov sov je, že počas celého života nežijú vo vlastných hniezdach. Hniezdia v rôznych dutinách starých stromov, v jamkách na zemi a predovšetkým v opustených hniezdach dravcov. Poďme sa bližšie pozrieť, aké druhy sovy možno pozorovať na Slovensku.

Belaňa tundrová (Bubo scandiacus)

Sova biela, sova tundrová, sova snežná alebo tiež Hedwiga z Harryho Pottera. Táto náderná, veľká a nápadne biela sova zo zlatožltými očami obľubuje otvorenú a bezlesú krajinu, najmä tundry v rovinách i v horách. Spomedzi všetkých druhov sov sa vyskytuje najsevernejšie. Pochádza totiž z ďalekých arktických oblastí na severe Európy, Ázie a Severnej Ameriky.

Na korisť striehne z vyvýšeného miesta alebo ju zameriava počas nízkeho priameho letu. Väčšinou loví cez deň a za súmraku napríklad zajace, králiky a niekedy aj snehule a menšie vodné vtáky. V čase hniezdenia tvoria jej potravu takmer výlučne lumíky. Na území Slovenskej republiky bola zaznamenaná iba ako migrujúci vták.

Zdroj: FLICKR

Krahuľa hôrna (Surnia ulula)

Krahuľa hôrna je rozšírená v severných oblastiach Európy. Na rozdiel od belane preferuje tajgu, horské a ihličnaté lesy. Často sedáva na vrcholkoch stromov, odkiaľ pozoruje okolie. Charakteristický je pre ňu veľmi dlhý chvost a úzke, tupo zakončené krídla a zamračený výraz.

Je to spôsobené čiernym lemom na jej belavom závoji. Zvrchu je sfarbená do svetlohneda a zospodu do biela. Na jej jedálničku sa vyskytujú najmä menšie cicavce (hraboše, lumíky, piskory) a vtáky. Aj táto sovička sa na našom území vyskytuje iba ako návštevník, ktorý tu nehniezdi.

Zdroj: FLICKR

Kuvik obyčajný (Athene noctua)

Vďaka sfarbeniu je Kuvik obyčajný medzi konármi stromov prakticky neviditeľný. Jeho hnedé kuvičie pierka sú dokonalá kamufláž, keďže splývajú s kôrou stromov. Tento druh je rozšírený v miernejších klimatických podmienkach. Jeho počty u nás na Slovensku, ale aj v Českej republike klesajú. Hlavný problém je intenzívne poľnohospodárstvo, ktoré mu sťažuje lov ich obľúbenej potravy – hrabošov a myší. Nepohrdne ani chrobákmi, dážďovkami či slimákmi. Jeho primárny inštikt pri love je zrak a až následne čuch.

Je to veľmi oddaný a úctivý vták. Oddaný je nielen samičke, s ktorou väčšinou zostáva celý život, ale aj revíru hniezdenia. No a prečo úctivý? Ak ho niečo vyruší, urobí úklon. Tento pohyb signalizuje zvýšenú pozornosť. Čoraz častejšie sa usádzajú v stavbách na dedine i v meste, v hospodárskych budovách, maštaliach či skladoch.

Zdroj: FLICKR

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

Obýva lesy pralesovitého charakteru, s výskytom čistín, ale aj hustých ihličnatých lesov a veľmi rád má aj prítomnosť vody – horských bystrín a mokradí. Pohybuje sa na 600 – 1000 km širokom páse boreálnej tajgy od Nórska po Sachalin. Kuvičok meria sotva 16 centimetrov a väčšinou je menší ako vrabec. Zvrchu je sfarbený do hneda, veľmi nenápadne s menšími belavými škvrnami a svetlú spodnú stranu tela pokrývajú tmavšie pozdĺžne škvrny.

Oči má posadené blízko pri sebe, čo pôsobí ako zamračený výraz. Hniezdi raz do roka a znáša 3 až 6 vajec. Sedí na nich výhradne samica. Potravu zabezpečuje samec. Korisť si vyhliadne napríklad z vrcholkov ihličnatých stromov, na ktorých z obľubou sedáva. Loví predovšetkým za súmraku a za svitania. Na jeseň v prípade nedostatku potravy zväčša loví aj do zásoby. Potravu tvoria drobné cicavce, menšie vtáky a aj plazy. Odhadovaných párov, ktoré na Slovensku hniezdia je 1000 – 1500 kusov.

Zdroj: Shutterstock

Myšiarka močiarna (Asio flammelus)

Táto sova je rozšírená po celom svete. Je to naozaj kočovný typ sovy, no každoročne u nás aj niekoľko desiatok jedincov prezimuje. Časť populácií žije i v Južnej Amerike, tichomorských a atlantických ostrovoch. V Európe obýva predovšetkým tundru s močaristým biotopom. Páči sa jej najmä otvorená krajina – pasienky, úhory, slaniská, lúky a mokrade.

Často sa združuje do kŕdľov podobne ako myšiarka ušatá. Je to stredne veľká sova, ktorej malé ušká – tie sú však viditeľné iba v pokoji, nie počas letu. Krídla má k pomeru tela veľmi dlhé a úzke a na konci špicaté. Zospodu je veľmi svetlá až biela s čiernymi škvrnami na konci krídel, no zvrchu je hnedá. Závoj je svetlý s čiernymi škvrnami okolo žltých očí. Často sedáva na zemi a loví aj počas dňa.

Myšiarka močiarna, ako jediná naša sova prináša materiál na stavbu a stavia vlastné hniezdo na zemi. Populácia Myšiarky močiarnej na Slovensku je odhadovaná na 0 – 50 hniezdnych párov. Loví najmä za súmraku, ale v priebehu hniezdenia, aj počas dňa, prevažne hlodavce a v menšej miere sa živí aj spevavcami.

Zdroj: Flickr

Myšiarka ušatá (Asio otus)

Nádherná sova obýva všetky kontinenty severnej pologule a lieta takmer v celej Európe, napríklad aj po strednej Sibíri, ale aj v mnohých oblastiach Severnej Ameriky a Kanady. Na území Slovenska ide o jednu z najpočetnejších a najrozšírenejších sov. Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 2 500 – 4 000. Páči sa jej v lesnatom prostredí, kde je dostatok otvorených plôch, na ktorých môže loviť. Je našou najužitočnejšou sovou, pretože loví množstvo škodcov, myší a hrabošov. V zime sa často sťahuje bližšie k ľudským obydliam a môže byť preto ju môžeš stretnúť aj v meste.

Typickým znakom myšiarky sú chumáčiky peria, takzvané ušká, ktoré zdobia jej hlavu. Jej telo meria 36 centimetrov a rozpätie silných krídel dosahuje takmer jeden meter. Na okrúhlej hlave sa vyníma jej žltkastý závoj okolo očí. Tie sú veľké a najčastejšie majú oranžovú či oranžovo-žltú farbu. Dokonalé maskovanie jej umožňuje perie, pretože je sfarbené ako kôra stromov. S hniezdením jej možno pomôcť aj vyvešiavaním polobúdok.

Zdroj: Shutterstock

Plamienka driemavá (Tyto alba)

Vyskytuje sa po celom svete s výnimkou tropických a severských oblastí a Sahary. Na Slovensku je väčšina populácie plamienky koncentrovaná v nížinách a pahorkatinách. Žije však aj pri ľudských sídlach. Hniezdi vo vežiach kostolov, v budovách, zrúcaninách hradov, v starých bútľavých stromoch, v parkoch a skalách. Loví v nízkom lete nad otvorenými plochami a živí sa najmä hlodavcami a piskormi, spevavcami a netopiermi.

Pri plamienke driemavej rozlišujeme 36 poddruhov, ktoré možno rozlíšiť na základe sfarbenia peria. Napríklad poddruh obývajúci západnú Európu má brucho takmer čistobiele, no podruh guttata zo strednej Európy má brucho sfarbené na oranžovo. Je to stredne veľká sova, ktorej hlava je nápadného srdcovitého tvaru. Sfarbenie jej tela je zospodu biele až žlté. Krídla a chrbát má plamienka sivé. Dĺžka jej tela je približne 29-44 cm. Na Slovensku hniezdi na povalách hospodárskych budov, stodolách, holubníkoch či v konštrukciách mostov

Zdroj: Shutterstock

Sova dlhochvostá ( Strix Uralensis)

V Európe a Ázii obýva na severe ihličnaté lesy, v strednej Európe sú jej útočišťom bukové lesy a najväčšia jej časť populácie hniezdi v Rusku. Táto pomerne veľká sova, má zreteľne dlhší a klinovitý chvost v porovnaní s ostatnými sovami. Vrch tela má vždy tmavší a spodnú časť svetlejšiu. Po celom tele má pozdĺžne tmavé hnedasté alebo čierne škvrny. Páči sa jej v zmiešaných a listnatých lesoch pralesovitého charakteru a bučinách.

Pochutí si predovšetkým na drobných cicavcoch do veľkosti veverice, vtákoch do veľkosti havrana, nepohrdne oboj­živelníkmi ani hmyzom. Korisť hľadá najmä z pozorovateľne, avšak niekedy aj za letu, a to v noci, ale aj za šera. Ľudia ju ohorozujú hospodárskou činnosťou, ťažbou sta­rých porastov a pahýľov stromov s veľkými dutinami, taktiež pomerne častým nelegálnym odstrelom. Hniezdna populácia na Slovensku je odhadovaná na 700 – 1000 hniezdnych párov.

Zdroj: Shutterstock

Pôtik kapcavý (Aegolius Funereus)

Obýva severnú až strednú časť Európy. Na Slovensku obýva predovšetkým horské oblasti. Preferuje ihličnaté a zmiešané lesy, najmä smrekové, menej jedľovo-bukové a výnimočne aj bučiny. Dorastá asi do 25 centimetrov, ale s našuchoreným perím vyvoláva klamlivý dojem, že je o čosi väčší. Hlavu má v pomere k telu celkom veľkú, vynímajú sa na nej oči so žltými dúhovkami. Dospelé pôtiky majú vrch tela tmavohnedý a ich perie zdobia svetlé škvrny.

Hniezdna populácia na Slovensku je odhadovaná na 400 – 600 hniezdnych párov. Ornitológovia nepovažujú tieto drobné sovičky na Slovensku za ohrozený druh. Je typickou nočnou sovou, ktorá korisť hľadá podľa sluchu. Je tichý a obratný lovec. Loví drobné hlodavce a vtákov. Taktiež sa môžu v jeho potrave vyskytnúť plchy a netopiere.

Zdroj: Shutterstock

Sova obyčajná (Strix Aluco)

V Európe si lieta po celom kontinente. Centrum jej rozšírenia sa nachádza v strednej časti európy. Páčia sa jej staršie lesy, najmä listnaté, žije však aj v zmiešaných alebo ihličnatých lesoch, v alejách s dutými stromami. Vyskytovať sa môže prakticky všade, kde jej staré stromy poskytujú dostatočný úkryt. No v niektorých častiach Európy žije pomerne bežne v mestách, napríklad v Londýne. Táto sova má mimoriadne veľkú hlavu, jednofarebný závoj a čierne oči. Vrchná časť tela je sfarbená od sivohnedej až po tmavú gaštanovohnedú.  Najlepšie viditeľné je sfarbenie na  sediacom vtákovi. Chvost je jemne prúžkovaný.

Korisť hľadá predovšetkým podľa sluchu, a to obvykle za šera a v noci no chytiť ju vie na zemi, vo vzduchu, ale aj z vodnej hladiny. Podľa sezóny loví najmä drobné hlodavce a vtáky. Sú to prevažne myšovky a hrdziaky, myši a hraboše. Niekedy si pochutí aj na dážďovkách a hmyze. Sova obyčajná je našou jedinou sovou, ktorá sa živí aj žabami. Hniezdna populácia na Slovensku je odhadovaná na 2500 – 3000 hniezdnych párov.

Zdroj: Shutterstock

Výr skalný (Bubo Bubo)

Vyskytuje sa v Európe, Ázii a v severnej Afrike. Rozšírený je takmer na celom našom území Slovenska. Páči sa mu v pohoriach, hojnejšie v pohoriach so skalnými stenami. Hniezdi v zrúcaninách, v dutých starých
stromoch, vo výklenkoch skál, v opustených kameňolomoch alebo obsadí aj hniezdo iných vtákov. Je najväčšia sova na svete. Má robustné telo (okolo 70 cm)  s dlhým krkom. Rozpätie krídel 150 – 170 cm. Má veľmi výrazné uši a jeho oči sú oranžovej farby. Na prednej strane tela je hrdzavohnedý, na chrbte tmavohnedý s čiernymi koncami pierok. Populácia na Slovensku je odhadovaná na 300 – 400 hniezdnych párov. Často ho pri hniezdení neúmyseľne vyrušujú turisti a horolezci.

Väčšinu života trávi ako samotár, ktorý si úzkostlivo chráni svoje teritórium. Jedálníček týchto vtákov sa môže výrazne meniť podľa množstva a dostupnosti koristi v jeho teritóriu. Je to vynikajúci lovec, chytá myši a potkany, no dokáže sa zmocniť koristi až do veľkosti líšky. Loví však aj ježe (sťahuje ich z kože), obojživeľníky a hmyz. Keď zbadá alebo začuje obeť, vzlietne a vrhne sa na ňu s roztiahnutými pazúrmi. Zvyčajne zviera zabije už dopad jeho pazúrov. Ak nie, výr ho dorazí tým, že mu prerazí chrbtovú kosť alebo rozdrví lebku. Letiac unesie aj dospelého zajaca. Je to dravec teľom aj dušou. 

Zdroj: Shutterstock

Výrik obyčajný (Otus Scops)

V Európe je strediskom jeho výskytu Stredomorie. Obľúbeným prostredím výrika sú okraje presvetlených listnatých lesov, lesíky alebo skupiny stromov v otvorenej poľnohospodárskej krajine, parky a mestská zeleň, staré sady, vinice a záhrady. Dôležitá je prí­tomnosť stromov s dutinami alebo inšta­lovanými búdkami a trávnatých plôch s nízkymi a riedkymi porastmi s dostatkom hmyzu. No najviac sa mu páči na pasienkoch. Je to jedna z našich najmenších sov, veľkosťou sa vyrovná kuvikovi. Je sfarbený do hneda alebo hnedosiva. Farba jeho peria pripomína popraskanú kôru stromu alebo suchý konár. Na hlave má perové ušká podobne ako myšiarka alebo výr. Dúhovka oka je žltá.

Hniezdna populácia na Slovensku je odhadovaná na 40 – 80 hniezdnych párov. Je to jediná naša sťahovavá sova. Na zimu si zaletí do Afriky. Výr loví výlučne v noci. Preferuje prevažne hmyz, hlavne väčšie druhy, najmä chrobáky, húsenice, drobné stavovce, mäkkýše, červy.

Zdroj: Shutterstock

Zaujímavosti o sovách

  • Kuvičok vrabčí je najmenšia sova, ktorá na Slovensku žije, dorastá len do veľkosti vrabca. 
  • Sovy dokážu otáčať hlavou až o 270 stupňov.
  • V okolí ľudských obydlí je možno viac druhov ako si myslíš. Sova myšiarka ušatá tvorí v zime skupiny niekoľkých desiatok jedincov a počas roka tu i v menších počtoch hniezdi.
  • Samice sú väčšie ako samce.
  • Veľa ľudí sa pýta, či po ľudskom dotyku vtáky svoje mláďatá neodvrhnú. Okrem supov nemá čuch v prípade väčšiny dravcov a sov tak dôležitú úlohu ako pri niektorých cicavcoch. Preto je možné realizovať adopcie mláďat aj do iných hniezd a bezpečne tiež mláďatá krúžkovať.
  • Sovám môžeš pomôcť výrobou a umiestnením búdok aj ty, praktický návod nájdeš TU.

Vypočuj si zvuky sov

Na tomto odkaze si môžeš vypočuť zvuky sov – takto krásne znie myšiarka močiarná.

Online poznávací systém

Videl si v prírode dravého vtáka alebo sovu a nevieš ho správne identifikovať? Ochranári dravcov mysleli aj na tento prípad. Na ich webe nájdeš online poznávací systém, ktorý ti na základe niekoľkých otázok pomôže určiť o aký druh sa jedná.

Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku

Článok vznikol v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku

5/5 - (1 vote)
Klikni a nechaj nám komentár

Ako 15 ročná sa vybrala na tri mesiace do Kuala Lumpur a bola to láska. Cestovanie aj Malajzia. Pracovne precestovala veľa krajín z Ázie, no ak by mala vybrať jedno miesto, ktoré jej učarovalo, sú to Princové ostrovy 20 km juhovýchodne od Istanbulu. Na cesty po Slovensku, ale aj po Európe má už pár rokov svoju parťáčku - nemeckú dogu Elizabeth. Najobľúbenejšou krajinou, kde sa každý rok vracajú je Slovinsko.

Spoznaj krásy Slovenska

Inšpirácie

Turistika v Malej Fatre

Autor 11 septembra, 2021

Inšpirácie

Navštív kopce Veľkej Fatry

Autor 30 júna, 2021

Tip na víkend

Tip na víkend: Zrubová chata Júlia

Autor 20 júna, 2021

Tip na víkend

4*Salamandra Hotel s raňajkami

Autor 23 apríla, 2021

Tip na víkend

Tip na víkend – Orava Village

Autor 23 apríla, 2021

Inšpirácie

Ako sa nesprávať v prírode!

Autor 8 apríla, 2021

Inšpirácie

Tip na jarnú turistiku? Morskie Oko

Autor 17 marca, 2021

Tip na víkend

Tip na výlet – Kamenné more

Autor 16 marca, 2021

Tip na víkend

Tip na výlet – Špania dolina

Autor 17 februára, 2021

ZOO

Vianočné sviatky v zoo

Autor 15 januára, 2021

Inšpirácie

Vodopády na Slovensku

Autor 5 januára, 2021

Tip na víkend

Tip na ubytovanie – Liptovský dvor

Autor 9 novembra, 2020

Tip na víkend

Tip na netradičné ubytovanie – Kutica

Autor 27 októbra, 2020

Tip na víkend

Na Lomnickom štíte snežilo

Autor 29 septembra, 2020

Tip na víkend

Tip na netradičné ubytovanie – Kotydž

Autor 14 septembra, 2020

ZOO

Voči šelmám bez rešpektu

Autor 11 septembra, 2020

Tip na víkend

Tip na ubytovanie – Chalets CEDER

Autor 8 septembra, 2020

Tip na víkend

FoRrest Glamping

Autor 1 septembra, 2020

Tip na víkend

Víkend v Košiciach v hoteli Yasmin

Autor 30 júla, 2020

Najčítanejšie dnes

Odporúčame tiež

Inšpirácie

Turistika v Malej Fatre

Autor 11 septembra, 2021

Inšpirácie

Navštív kopce Veľkej Fatry

Autor 30 júna, 2021

Tip na víkend

Tip na víkend: Zrubová chata Júlia

Autor 20 júna, 2021

Tip na víkend

4*Salamandra Hotel s raňajkami

Autor 23 apríla, 2021

Tip na víkend

Tip na víkend – Orava Village

Autor 23 apríla, 2021

Inšpirácie

Ako sa nesprávať v prírode!

Autor 8 apríla, 2021

Inšpirácie

Tip na jarnú turistiku? Morskie Oko

Autor 17 marca, 2021

Tip na víkend

Tip na výlet – Kamenné more

Autor 16 marca, 2021

Tip na víkend

Tip na výlet – Špania dolina

Autor 17 februára, 2021

ZOO

Vianočné sviatky v zoo

Autor 15 januára, 2021

Inšpirácie

Vodopády na Slovensku

Autor 5 januára, 2021

Tip na víkend

Tip na ubytovanie – Liptovský dvor

Autor 9 novembra, 2020

Tip na víkend

Tip na netradičné ubytovanie – Kutica

Autor 27 októbra, 2020

Tip na víkend

Na Lomnickom štíte snežilo

Autor 29 septembra, 2020

Tip na víkend

Tip na netradičné ubytovanie – Kotydž

Autor 14 septembra, 2020

ZOO

Voči šelmám bez rešpektu

Autor 11 septembra, 2020

Tip na víkend

Tip na ubytovanie – Chalets CEDER

Autor 8 septembra, 2020

Tip na víkend

FoRrest Glamping

Autor 1 septembra, 2020

Tip na víkend

Víkend v Košiciach v hoteli Yasmin

Autor 30 júla, 2020

Inšpirácie

Ponuka dňa: 3*Hotel Srdiečko so SKIPASSOM

Autor 24 novembra, 2023

Inšpirácie

Ponuka dňa: 4* Hotel Belassi v centre Bojníc

Autor 9 novembra, 2023
koruna turca
Foto: Dreamstime.com
Hore